Friday, 16 October, 2015

Näringslivsgalan Skaraborg 2015_Mann Tek

Winner of Skaraborgs Industry award 2015

The award was handed out at Näringslivsgalan in Skövde by IDC West Sweden AB, with the following nomination; 

With a corporate culture characterised by delegated responsibility, transparency and equal treatment, the company has significantly increased employee flexibility, initiative and commitment. 
With responsiveness to the market, the company creates constant challenges for their product developers resulting in products that beocmes the new global standard in the industry.

On its market, the company has built a strong trust and developed into a very profitable company where the major focus has been on self-finance development projects and long-term investments.

The company is a key partner in the world market and its work in the transition to more sustainable fuels and reduced environmental impact.

- Thomas Nilsson, CEO, IDC West Sweden AB 


MannTek blev igår kväll vinnare av årets Industripris Skaraborg 2015 under Näringslivsgalan i Skövde. Priset delades ut av IDC West Sweden AB med följande nominering; 
 

Med en företagskultur präglad av delegerat ansvar, öppenhet och likabehandling, har företaget på ett påtagligt sätt, ökat medarbetarnas flexibilitet, initiativkraft och engagemang.

Med lyhördhet på marknaden skapar företaget ständiga utmaning för sina produktutvecklare vilket resulterar i produkter som blivit ny världsstandard i branschen. 

På sin marknad har företaget byggt ett starkt förtroende och utvecklats till ett mycket lönsamt bolag där stort fokus har lagts på att egenfinansiera utvecklingsprojekt och långsiktiga investeringar. 

Företaget är en viktig partner på världsmarknaden i arbete med omställning till mer hållbara bränslen och minskad miljöbelastning. 

- Thomas Nilsson, CEO, IDC West Sweden AB