Thursday, 5 November, 2015

Superforetag Mann Tek Veckans Affarer Bisnode

Nine years in a row

MannTek is appointed as a super company for the ninth consecutive year by Business Week & Bisnode. 496 companies qualified for the list but only MannTek has been there for nine years in a row. 

After the stock market crash in 2008, many of the larger, export-oriented industrial companies disappeared from the list, but not MannTek who acturally did the opposite.

- Of course we noticed the crisis. Our growth was single digit that year- but we still grew. And because we always had such a stable economy, we save ourselves from the crisis. Instead we took advantage of the collaps to develop a completely new product. Overall we went strengthened from the crisis, says Markus Bäckström, CEO to Bisnode.com

A super company is evaluated partly on the relative criteria so that all sectors compared to the industry's relevant accomplishments. In other words, it is exeptionally successful, stable and sustainable companies on the list. 
- We have an incredibly strong company, we work very closely with our customers and we get a lot of inspiration and knowledge from our international operations, says Markus Bäckström, in regards of the award.
Bisnode's chief analysist Per Weidenman confirms that a recurring concept for success is to challenge the industry standards and practises in a consistent manner.
- MannTek's choice to own their international expansion and their vision of corporate culture is fully in line with the success factors we look at in a super company, he says in an interview at Bisnode.com 


Utsedd till ett superföretag för nionde året i rad av Veckans Affärer & Bisnode

496 företag kvalar in på Bisnodes lista över Sveriges Superföretag 2015, MannTek för nionde året i rad. Efter börskraschen 2008 försvann många av de större, exporttunga industriföretagen men MannTek gick stärkta ur krisen. 

- Vi märkte förstås av krisen. Vår tillväxt var ensiffrig det året- men vi ökade fortfarande. Och eftersom vi alltid haft så stabil ekonomi slapp vi spara oss ur krisen. Istället utnyttjade vi stilleståndet till att utveckla en helt ny produktgrupp. Totalt sett gick vi, på riktigt, stärkta ur krisen, säger Markus Bäckström, VD, till Bisnode.com

Superföretagen utvärderas dels på relativa kriterier så att alla branscher jämförs på, för branschen relevanta prestationer. Med andra ord är det exceptionellt framgångsrika, stabila och hållbara företag som finns på listan.

- Vi har en oerhört stark företagskultur, vi jobbar mycket nära våra kunder och vi får mycket inspiration och kunskap från vår internationella verksamhet, säger Markus Bäckström om deras mångåriga status som Superföretag.

Bisnodes chefsnalytiker Per Weidenman bekräftar att ett återkommande framgångskoncept är just att utmana gällande branschnormer och arbetssätt på ett konsekvent sätt.

- MannTeks val att äga sin egen internationella expansion och deras syn på företagskultur är helt i linje med de framgångsfaktorer vi ser hos övriga Superföretag, säger han till Bisnode.com